Call for Papers: HW Vol 21, No  58 (2022): "Horyzonty duchowości"

2021-08-12

W roku 2015 ukazała się książka Lisy Miller The Spiritual ChildThe New Science on Parenting for Health and Lifelong Thriving (polskie tłumaczenie 2016). Autorka jest profesorem kierownikiem Katedry Psychologii Klinicznej na Columbia Univeristy i dyrektorką Spirituality Mind Body Institute.

Z badań autorki wynika, że dzieci, które aktywnie rozwijają się duchowo, są mniej narażone na uzależnienia, rzadziej popadają w depresję jako nastolatki, rzadziej nawiązują ryzykowne kontakty seksualne, częściej tworzą głębokie i silne relacje z bliskimi, mają poczucie sensu życia i łatwiej radzą sobie z przeciwnościami losu.

Według Dr Lisy Miller duchowość to „wewnętrzne poczucie związku z wyższą siłą, kochającą i prowadzącą nas. Możemy przypisywać tej sile różne nazwy: Bóg, Natura, Duch, Wszechświat, Stwórca lub dowolne inne, które będą reprezentowały boską obecność. Istotne jest to, że duchowość zawiera w sobie naszą relację i dialog z tą wyższą obecnością”. Dr Lisa Miller podkreśla, że bez uświadomienia sobie rzeczywistości duchowej  wewnątrz nas,  bytowanie na ziemi wydaje się nam przebywaniem na  pustkowiu.  

Kolejny numer „Horyzontów Wychowania” zatytułowany Horyzonty Duchowości chcielibyśmy poświęcić zagadnieniu dotyczącemu tego, czym jest duchowość, jaki rodzaj wychowania sprzyja jej rozwojowi − i jakie działania powinni podejmować rodzice, wychowawcy, aby kształtować uduchowionego człowieka mającego poczucie sensu życia, budującego wartościowe relacje z innymi ludźmi, życzliwego,  uczciwego i radzącego sobie z przeciwnościami losu.  

Redakcja czasopisma
Horyzonty Wychowania

email: horyzonty.wychowania@ignatianum.edu.pl
sekretarz redakcji: agnieszka.kaczor@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 652
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP