[1]
Wiśniewska, D. 2019. Przedsiębiorczość uczelni w kontekście zmian Ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0). Horyzonty Wychowania. 17, 44 (mar. 2019), 83-92.