[1]
Stabryła-Chudzio, K. 2019. Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji – aspekty finansowe. Horyzonty Wychowania. 17, 44 (mar. 2019), 73-82.