[1]
Łobacz, K. i Głodek, P. 2019. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez działania przedsiębiorcze: znaczenie przedsiębiorczości akademickiej. Horyzonty Wychowania. 17, 44 (mar. 2019), 167-177.