[1]
Grabińska, B.A. 2019. Sytuacja zawodowa absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych wchodzących na rynek pracy w świetle zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce. Horyzonty Wychowania. 17, 44 (mar. 2019), 155-166.