[1]
Pindór, T. 2019. Kształcenie studentów uczelni technicznej z wykorzystaniem aktywnych metod rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Horyzonty Wychowania. 17, 44 (mar. 2019), 103-112.