[1]
Siemieniak, P., Rembiasz, M. i Ruta, A. 2019. Zarządzanie zespołem jako kompetencja przedsiębiorcy na podstawie analizy zachowań studentów. Horyzonty Wychowania. 17, 44 (mar. 2019), 135-144.