[1]
Smutek, H. 2019. Znaczenie strategii relacyjnych w stymulowaniu innowacyjności. Horyzonty Wychowania. 17, 44 (mar. 2019), 241-250.