[1]
Telicki, M. 2022. Pedagogika pastiszu – co spodobałoby się Ignacemu Loyoli w Nowych wierszach sławnych poetów Grzegorza Uzdańskiego?. Horyzonty Wychowania. 21, 57 (mar. 2022), 51-61. DOI:https://doi.org/10.35765/hw.2022.57.07.