[1]
Pokrzywa, M. 2023. Inni czy tacy jak my? Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w przekazach medialnych dla dzieci i młodzieży oraz jego znaczenie dla edukacji . Horyzonty Wychowania. 22, 61 (mar. 2023), 93-102. DOI:https://doi.org/10.35765/hw.2023.2261.10.