[1]
Pawlak, J. 2014. Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. Horyzonty Wychowania. 13, 28 (grudz. 2014), 157-169.