[1]
Myjak, T. 2016. Czynniki kształtujące aspiracje zawodowe młodzieży akademickiej w Nowym Sączu w kontekście wyzwań globalnego rynku pracy. Horyzonty Wychowania. 15, 35 (grudz. 2016), 217-231.