[1]
Popczyk, W. 2016. Rola systemu oświaty w kreowaniu warunków rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Horyzonty Wychowania. 15, 34 (lis. 2016), 103-121.