[1]
Lubacha-Sember, J. 2016. Główne nurty i kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet. Horyzonty Wychowania. 15, 34 (lis. 2016), 343-360.