[1]
Safin, K. i Pluta, J. 2016. Przedsiębiorczość ludzi młodych i ścieżki karier. Stan, uwarunkowania, konsekwencje. Horyzonty Wychowania. 15, 34 (lis. 2016), 67-86.