[1]
Kosała, M. 2016. Edukacja przedsiębiorczości - analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Horyzonty Wychowania. 15, 34 (lis. 2016), 49-66.