(1)
Melosik, Z. Globalizacja, Amerykanizacja I Procesy (glo)kalizacji. Konteksty I Kontrowersje. HW 2018, 17, 11-27.