(1)
Tokarska, U. Wybrane Konteksty I Strategie Profesjonalnej Pracy Z opowieścią Do Not Harm. Help. Develop. Selected Contexts and Strategies of Professional Story-Work. HW 2018, 17, 97-110.