(1)
Wiśniewska, D. Przedsiębiorczość Uczelni W kontekście Zmian Ustawy O Szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0). HW 2019, 17, 83-92.