(1)
Stabryła-Chudzio, K. Polityka Unii Europejskiej W Zakresie Wspierania przedsiębiorczości W Edukacji – Aspekty Finansowe. HW 2019, 17, 73-82.