(1)
Łobacz, K.; Głodek, P. Rozwój kapitału Ludzkiego Poprzez działania przedsiębiorcze: Znaczenie przedsiębiorczości Akademickiej. HW 2019, 17, 167-177.