(1)
Pędziwiatr, E.; Kulczycka, J. Oferta Edukacyjna Polskich Uczelni Technicznych W Obszarze CSR. HW 2019, 17, 93-102.