(1)
Grabińska, B. A. Sytuacja Zawodowa absolwentów wyższych Uczelni Ekonomicznych wchodzących Na Rynek Pracy W świetle Zmian W Finansowaniu Szkolnictwa wyższego W Polsce. HW 2019, 17, 155-166.