(1)
Pindór, T. Kształcenie studentów Uczelni Technicznej Z Wykorzystaniem Aktywnych Metod Rozwoju przedsiębiorczości Oraz innowacyjności. HW 2019, 17, 103-112.