(1)
Sajdera, J. Mobilność Edukacyjna Przejawem motywów przedsiębiorczych W doświadczeniach właścicielek Niepublicznych placówek Edukacyjnych. HW 2019, 17, 145-154.