(1)
Smutek, H. Znaczenie Strategii Relacyjnych W Stymulowaniu innowacyjności. HW 2019, 17, 241-250.