(1)
Wach, K. MOOCs Jako Otwarte Zasoby Edukacyjne wspierające Edukację Dla przedsiębiorczości. HW 2019, 17, 209-218.