(1)
Pera, B. Kształcenie umiejętności Zawodowych W Zakresie Handlu międzynarodowego wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego W Krakowie. HW 2019, 17, 229-240.