(1)
Pasierbek, W. Antropologia Immanentno-Transcendentalna Dialogu I Jej Implikacje Edukacyjne. HW 2019, 17, 253-264.