(1)
Sieradzka-Baziur, B. Pojęcie Wychowawca W tekście „Prawo Dziecka Do szacunku” Janusza Korczaka. HW 2021, 20, 129-133.