(1)
Telicki, M. Pedagogika Pastiszu – Co spodobałoby Się Ignacemu Loyoli W Nowych Wierszach sławnych poetów Grzegorza Uzdańskiego?. HW 2022, 21, 51-61.