(1)
Daszykowska-Tobiasz, J. Cierpienie Duchowe Dziecka W Wyniku śmierci Rodzica. HW 2022, 21, 57-67.