(1)
Sieradzka-Baziur, B. Rozwój Duchowy Dziecka W Pedagogice Janusza Korczaka. HW 2022, 21, 11-21.