(1)
Krupska, M. Narracja Jako Restauracja Wymiaru Humanistycznego W Pedagogice Fenomenologicznej Maxa Van Manena. HW 2022, 21, 69-78.