(1)
Lewartowska-Zychowicz, M. Profilowanie Jako narzędzie Oswajania Obcego Na przykładzie Wybranych Prawicowo I Liberalnie Zorientowanych tygodników Opinii. HW 2023, 22, 35-45.