(1)
Groenwald, M. O Sytuacjach Granicznych W Nauczycielskiej codziennoƛci. Przypadek Podejmowania Decyzji . HW 2023, 22, 67-77.