(1)
Jaglarz, E.; Popiel, A. Wybrane Aspekty religijności U osób Z niepełnosprawnością Ruchową . HW 2023, 22, 137-148.