(1)
Skarbek-Jaskólska, K.; Kierzkowska, M. Wybrane Konteksty Relacji Rodzinnych W Percepcji Dzieci Wychowywanych W Zrekonstruowanych Systemach Rodzinnych Na Podstawie Badania Testem Relacji Rodzinnych. HW 2023, 22, 123-135.