(1)
Borowska, A. Proces Badawczy W Krytyczno-Partycypacyjno- ‑edukacyjnych Badaniach W działaniu – Rekonesans I Dynamiczne Cykle działaniowe . HW 2023, 22, 149-159.