(1)
Sztobryn-Bochomulska, J. O Potrzebie Przygotowania Nauczycieli Do Bycia Z dziećmi I młodzieżą doświadczonymi Kryzysem Lub Traumą. HW 2023, 22, 107-117.