(1)
Kmiecik-Jusięga, K. Cele Logoprofilaktyki, Nowej Koncepcji Zapobiegania Zachowaniom Ryzykownym młodzieży. Założenia Teoretyczne . HW 2023, 22, 121-130.