(1)
Pawlak, J. Wzmacnianie Poczucia podmiotowości studentów Jako Czynnik sprzyjający kształtowaniu Postaw przedsiębiorczych. HW 2014, 13, 157-169.