(1)
Sieradzka-Baziur, B. Zarys Metodyki Pracy Mediatora W Sprawach Cywilnych, Red. Naukowa Aneta M. Arkuszewska, Jerzy Plis, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014, Ss. 221. HW 2015, 13, 167-169.