(1)
Sajdera, J. Społeczny Kontekst Edukacji W Okresie dzieciństwa. HW 2011, 10, 232-239.