(1)
Solińska, U. Kształtowanie Postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Jako Przygotowanie Do aktywności Na Rynku Pracy. HW 2014, 13, 303-316.