(1)
Myjak, T. Czynniki kształtujące Aspiracje Zawodowe młodzieży Akademickiej W Nowym Sączu W kontekście Wyzwań Globalnego Rynku Pracy. HW 2016, 15, 217-231.