(1)
Popczyk, W. Rola Systemu oświaty W Kreowaniu warunków Rozwoju Gospodarki Opartej Na Wiedzy W Polsce. HW 2016, 15, 103-121.