(1)
Lubacha-Sember, J. Główne Nurty I Kierunki Badań Nad przedsiębiorczością Kobiet. HW 2016, 15, 343-360.