(1)
Łuczka, T.; Rembiasz, M. Badanie Postaw przedsiębiorczych studentów – Wybrane Aspekty Teoretyczne I Empiryczne. HW 2016, 15, 27-47.