(1)
Żur, A. Edukacja Spersonalizowana a Rozwijanie Potrzebnych współcześnie Kompetencji społecznych wśród studentów Uczelni wyższych. HW 2016, 15, 137-155.